Bánh Mì Huynh Hoa

Sandwich shop • Quan 1

Best banh mi ive ever had